UBND TỈNH GIAO NHIỆM VỤ HỖ TRỢ DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

Ngày 24/4/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng.


z5399815444411_a9c8662f361c99bf0275b3d88b5e5890

Sản xuất chè Búp tím ở Cty Trà UT Thanh Ba

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị đầu mối hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 là Sở Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan tổ chức hỗ trợ DNNVV của tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên cơ sở Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và các thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; nội dung hỗ trợ DNNVV bao gồm: Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị.

Kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ DNNVV đã được bố trí tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh là 2.700 triệu đồng, Trong đó cho yêu cầu hỗ trợ công nghệ 1 tỷ đồng (Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện), nhu cầu phát triển nguồn nhân lực 500 triệu đồng (Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện), hỗ trợ DNNVV thạm gia cụm liên kết ngành, chuối giá trị 1,2 tỷ đồng (Sở Công Thương thực hiện).

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt nội dung tham mưu; chịu trách nhiệm giám sát, báo cáo việc triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nhu cầu, xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí; đồng thì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thành thị, các tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ DNNVV nắm bắt, tiếp cận các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt và thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng….Hiệp hội DN nghiệp tỉnh và Hiệp hội DNNVV tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV, kết nối cộng đồng doanh nghiệp tham gia triển khai các nội dung hỗ trợ DNNVV.

Nhận thức rõ đối tượng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ lần này là DNNVV và mục đích là hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị; trong phạm vị vai trò, nhiệm vụ được giao, Thường trực Hiệp hội DNNVV tỉnh sớm tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung nhà nước hỗ trợ cho DNNVV năm 2024 đến các hội doanh nghiệp/doanh nhân cấp huyện, Hội Nữ doanh nhân và các chi hội DNNVV để phối hợp thực hiện, góp phần đảm bảo hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng đối tượng, đúng quy định và đạt hiệu quả.

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

        BẢN QUYỀN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÚ THỌ

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội.
  • Biên tập & Quản trị Website: Nhà báo Nguyễn Sản
  • Trụ sở: Số 281 đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103 966799 - Fax: 02103 953542